FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Poniżej znajdziesz najcześciej zadawane pytania od naszych klientów i odpowiedzi na nie. Jeśli nurtuje Cię jakieś pytanie, bardzo możliwe, że poniżej znajdziesz rozwiązanie problemu.

FAQ

W PLAST-MET zatrudnione osoby niepełnosprawne pracują na różnych stanowiskach, zarówno w administracji jak i na obszarach produkcyjnych. Oczywiście dbamy o to, by miały one wykonane niezbędne badania lekarskie dopuszczające do pracy na dogodnym dla nich stanowisku pracy.

Nasz Dział Personalny dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej przeanalizować formularz aplikacyjny i/lub CV oraz skontaktować się z wybranymi kandydatami. Wszystkie aplikacje złożone do nas w odpowiedzi na ofertę pracy, otrzymują automatyczne zawiadomienie o analizie aplikacji przez nasz Dział Personalny. W przypadku zainteresowania aplikacją kandydata, Dział Personalny kontaktuje się z kandydatem telefonicznie.

Dbamy o to, aby każdy z nas miał możliwość rozwoju zawodowego m.in. poprzez dostęp do szkoleń (zarówno stacjonarnych jak i e-learningowych) oraz możliwość zaangażowania w różnorodne projekty i wyzwania zawodowe. Stwarzamy szanse aby rozwijać się wewnątrz organizacji. Standardem jest dla nas uruchamianie rekrutacji wewnętrznych, a bardzo wielu naszych pracowników awansowało w firmie w ramach wewnętrznych przesunięć,  zarówno w przypadku stanowisk produkcyjnych jak i administracyjnych.

W Naszej firmie pracujemy standardowo od poniedziałku do piątku, a w administracji dodatkowo możemy pracować w ruchomym czasie pracy ( zaczynamy pracę pomiędzy 7:00 a 9:00), więc pogodzenie pracy z nauką podczas weekendu jest w pełni możliwe.

W Naszej firmie zatrudniamy także osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy. Każdorazowo jest to weryfikowane pod kątem organizacji pracy na danym stanowisku.

Zawsze zatrudniamy naszych pracowników na podstawie umowy o pracę. W przypadku stanowisk produkcyjnych pierwszą umowę o pracę podpisujemy na 3-miesięczny okres próbny. Następna umowa zazwyczaj jest podpisywana na okres roku. Kolejne przedłużenie umowy może odbyć się już na czas nieokreślony, lub zgodnie z Kodeksem Pracy na czas maksymalnie 33 miesięcy. W przypadku stanowisk administracyjnych zazwyczaj zaczynamy współpracę na 6-miesięczny czas określony. Kolejna umowa zazwyczaj jest podpisywana na czas nieokreślony.

W naszej firmie proces wdrożenia Pracownika rozpoczyna się od pierwszego dnia pracy. W tym dniu każdy nowy pracownik odbywa całodzienne szkolenie wdrożeniowe. Podczas tego dnia zapoznajemy pracowników z ogólną wiedzą o naszej firmie, obejmującą obszar produkcji, jakości, procesu, IT, HR a także wyposażamy ich w niezbędne środki ochrony osobistej oraz sprzęt IT.  Kolejne dni wdrożenia przebiegają już na właściwym stanowisku pracy, i w zależności od obszaru trwają od kilku dni nawet do  pół roku.

Zanim wyślesz nam swoje CV powinieneś wiedzieć jak wygląda proces rekrutacji. Dobór poszczególnych etapów rekrutacji uzależniony jest od rodzaju stanowiska i charakteru pracy. Najczęściej składa się z:


Rozmowa Telefoniczna


Rozmowa Bezpośrednia


 Testy Umiejętności


 Informacja Zwrotna

Praktyki zawodowe w Naszej firmie można odbyć w każdym obszarze. Corocznie wiele praktykantów zasila nasze szeregi. 

Wszystko zależy na jakim stanowisku odbywają się praktyki – zawsze jesteśmy otwarci, by powiększyć nasz zespół.